Giới Thiệu

Bác sĩ Nguyễn Văn Nuôi có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội - Truyền nhiễm. Từng có nhiều năm làm trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh. Kiến thức kinh nghiệm vững vàng, luôn tâm huyết vì bệnh nhân. Hiện bác sĩ là trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
 1981 Y Đa khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội
 1989 BS CKI Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội 

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
1981-1989 Truyền nhiễm Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
1990 - 2009 Truyền nhiễm Phó khoa Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
2009 - 2011 Truyền nhiễm Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
2014 - Nay Nội Trưởng khoa

 

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh