Giới Thiệu

Bác sĩ Phan Trọng Hiếu là bác sĩ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Nhiều năm làm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh. Bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn vừng vàng, tâm huyết, tận tâm

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1971 BS Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Việt Đức
1983 BS Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y khoa Huế

 

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
1974  Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
1975 - 1980 Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ Bệnh viện Sư đoàn 332
1980 - 2010 Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
2014 - Nay Cận lâm sàng Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh