Giới Thiệu

Bác sĩ PhạmThị Xuân có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại khoa Y học Cổ truyền. Bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững chắc, tận tâm công hiến, hết lòng vì người bệnh. Phát hiện và điều trị hàng nghìn ca bệnh khó, được bệnh nhân tin tưởng gửi gắm

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2012-2019 Y học Cổ truyền Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Vam

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2020-2022 Khoa YHCT Bác sĩ điều trị Bệnh viện Châm cứu Trung ương
2022 - nay Khoa YHCT Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh